Góc Nhìn AQ - Thầy Trần Việt Quân

Nana Tuệ Tĩnh
Th 2 03/06/2024
"Góc nhìn AQ" là cuốn sách do chính thầy Trần Việt Quân - người sáng lập Bách Khoa Education đưa đạo lý 3 gốc (Đạo đức – Trí tuệ - Nghị lực) đi khắp Việt Nam là chủ biên và biên soạn.

Cuốn sách với những góc nhìn khác về cuộc sống Đa chiều - Phản biện - Sâu sắc sẽ giúp mỗi người sở hữu được phương pháp học hiểu sâu bất kỳ lĩnh vực nào trong cuộc sống.
Đồng thời, mỗi người có thể xóa bỏ những niềm tin cố hữu của bên trong, thấu hiểu hạt giống tâm thức, nhìn nhận đúng đắn về cuộc sống thông qua các chủ đề quen thuộc: hiếu thảo, chấp nhận, khiêm hạ,…

Từ đó, mỗi người sẽ dần khai phóng trí tuệ của chính mình và có những hành vi đúng đắn đưa vào trong đời sống.
 
Bạn có thể tìm mua cuốn sách tại link: https://bkeshop.com/products/sach-goc-nhin-aq
 

 

Viết bình luận của bạn