Đạo Phật Đi Vào Cuộc Đời

57.000

Đã bán: 75 sản phẩm

Đạo Phật Đi Vào Cuộc Đời. Suối nguồn phát sinh của đạo Phật là một sự giác ngộ về sự thật của cuộc đời (Tứ diệu đế), vì vậy đạo Phật có tính cách vượt lên trên cuộc đời. Sự vượt lên ở đây là một kết quả tất nhiên của giác ngộ, vì mọi giác ngộ đều đưa tới một sự thức tỉnh và giải phóng. Con người giác ngộ không còn là con người …

Miễn phí vận chuyển cho đơn hàng > 500.000

Còn hàng

Đạo Phật Đi Vào Cuộc Đời

57.000