300 Trò Chơi Tư Duy Của Sinh Viên Trường Đại Học Harvard

Đúc kết những tinh hoa trong việc rèn luyện tư duy của trường Đại học Harvard, cuốn sách 300 trò chơi tư duy của sinh viên trường đại học Harvard giúp khơi dậy và phát triển tiềm năng trí tuệ, nâng cao khả năng quan sát, phân tích, suy luận, phán đoán, tưởng tượng và sáng tạo. Đối với trường Đại học Harvard, việc bồi dưỡng tư duy cho sinh viên quan trọng hơn nhiều so với việc giảng dạy những kiến thức cụ thể.

HOTLINE: 0906.777.111 – PHÍM 3

FREE SHIP VỚI ĐƠN HÀNG >=500K Đã bán 54 sản phẩm

115.000