Bộ Cẩm Nang Lãnh Đạo Tặng File Tài Liệu “OKRs + Sổ tay X3 Năng Suất”

“Bộ cẩm nang lãnh đạo”  là chìa khoá giúp nhà  quản lý xây  dựng những chiến lược vững mạnh và đội ngũ gắn kết – Cung cấp những kiến thức cốt lõi mà bất kỳ nhà lãnh đạo nào cũng cần có. Bộ sách được tinh tuyển bởi đội ngũ cộng sự và sự cố vấn của thầy Trần Việt Quân.

Với sứ mệnh gieo mầm nhân cách sống qua những ấn phẩm tinh hoa – mỗi cuốn sách bạn mua từ BKE không chỉ là một đơn hàng thông thường mà là sự đóng góp cho các Dự Án Cộng Đồng Sống Tử Tế để nhân rộng sự tử tế đi muôn phương.

HOTLINE: 0906.777.111 – PHÍM 3

FREE SHIP VỚI ĐƠN HÀNG >=500K Đã bán 7 sản phẩm

852.000