Combo Văn – Tư – Tu Khoá Nhân Sự Kế Thừa

Combo được chọn lọc dành cho học viên tham dự khoá Nhân Sự Kế Thừa: Bộ sách tinh hoa Trí Tuệ của cổ nhân, gương thành công trong cuộc sống, doanh nghiệp để lại giúp chúng ta luyện quan sát, phân tích, đúc kết đa chiều; rèn kỹ năng kể lại câu chuyện thâm thuý trong từng tích truyện, ứng dụng tinh hoa của cổ nhân để thấu hiểu chính mình, người thân, phát triển bản thân, và xây dựng đội ngũ.

FREE SHIP VỚI ĐƠN HÀNG >=500K Đã bán 49 sản phẩm

887.000