Combo Sách X3 Năng Suất Trong Công Việc Tặng Sổ Tay 30 ngày X3 Nội Lực + Bộ Tài Liệu OKRs

X3 Năng Suất Làm Việc sẽ giúp bạn thay vì tập trung vào việc đạt được 40 giờ làm việc trở lên mỗi tuần, đây là một số chiến lược mà các doanh nhân đạt thành tích cao dùng điều chỉnh năng suất, giảm giờ lao động. Cụ thể như sau:

Tập trung vào kết quả hơn là con số và giờ giấc

Tập trung vào các mục tiêu về quá trình, không phải mục tiêu về kết quả

-Điều chỉnh năng suất và hệ thống lập kế hoạch của bạn 

-Sử dụng thời gian, năng lượng và không gian của bạn một cách có tính toán, hiệu quả

Bên cạnh đó khi mua bộ sách bạn Sổ tay X3 Nội Lực  cung cấp bạn Tư duy – Form lập Kế Hoạch Tiêu Điểm hàng ngày giúp một ngày của bạn ý nghĩa và hiệu quả nhưng luôn thư giãn và thả lỏng. Từ việc cải thiện hiệu suất làm việc bạn sẽ có nhiều thời gian cho gia đình hay những điều quan trọng hơn thay vì chạy theo những công việc mang tính sự vụ, không mang lại nhiều giá trị

 

FREE SHIP VỚI ĐƠN HÀNG >=500K Đã bán 6 sản phẩm

748.000