EQ – Trí Tuệ Cảm Xúc (Bộ 90.000)

Bạn thành công thì con của bạn cũng sẽ thành công nhờ sự truyền đạt kinh nghiệm của bạn? Theo bạn, giữa việc để lại cho con một nguồn của cải dồi dào và việc rèn luyện cho chúng đức tính tự lập, cái nào tốt hơn? Có thể nói, trong các phẩm chất làm nên trí tuệ xúc cảm của con người, tính tự lập luôn luôn được đề cao. Rèn luyện tính tự lập cho…

FREE SHIP VỚI ĐƠN HÀNG >=500K Đã bán 71 sản phẩm

90.000