Làm Điều Quan Trọng

Làm Điều Quan Trọng Google, Intel, Adobe, Youtube,… đã dịch chuyển thế giới bằng OKRs như thế nào?

FREE SHIP VỚI ĐƠN HÀNG >=500K Đã bán 5 sản phẩm

154.000