Loa 70 Cuốn sách thiền

Loa 70 Cuốn Sách Thiền gồm những quyển sách nói chuyên sâu về Thiền do các vị Thiền Sư nổi tiếng trong nước và thế giới chia sẻ lại.
Đây là 70 tựa đầu cuốn sách thiền rất hay, đọc không bị ảo tưởng sức mạnh, rất sát thực với đời sống. Khi có điều kiện nên đi học các Khóa Vipassana 5-10 ngày do các vị Thiền Sư hướng dẫn.
FREE SHIP VỚI ĐƠN HÀNG >=500K Đã bán 15 sản phẩm

450.000