Lược Sử Nước Việt Bằng Tranh – Song Ngữ

Tác giả: nhiều tác giả

Cuốn sách LƯỢC SỬ NƯỚC VIỆT BẰNG TRANH (SONG NGỮ VIỆT – ANH) điểm qua những mốc cơ bản và nổi bật nhất, những hình dung khái quát nhất của lịch sử Việt Nam từ thời hồng hoang dựng nước đến năm 1945 – mốc kết thúc thời kì lịch sử Việt Nam cận đại. Khuôn khổ sách theo dạng paranoma, trải dài như một dòng chảy liên tục.

FREE SHIP VỚI ĐƠN HÀNG >=500K Đã bán 130 sản phẩm

196.000