Người Quét Dọn Tâm Hồn – Cuốn

Thông điệp của tập sách đơn giản nhưng lại hết sức ấn tượng: Dù bạn là ai, đang làm công việc gì, chỉ cần tìm thấy tình yêu và chân giá trị của công việc, bạn cũng sẽ tỏa sáng.

Hãy làm tất cả những gì bạn có thể! Và hãy làm đến giới hạn cuối cùng của mình. – Walt Disney  

FREE SHIP VỚI ĐƠN HÀNG >=500K Đã bán 33 sản phẩm

68.000