Osho – Đàn Ông

Trong cuốn Đàn ông, Osho sẽ phân tích các vai trò khác nhau của người đàn ông, cũng như việc họ đã định hình và ảnh hưởng lên xã hội như thế nào. Đồng thời, ông chỉ ra làm thế nào đàn ông có thể chuyển hướng nguồn năng lượng vốn đang dẫn đến bạo lực, hung hăng sang sáng tạo và tiến hoá.
FREE SHIP VỚI ĐƠN HÀNG >=500K Đã bán 14 sản phẩm

119.000