Quản Lý Doanh Nghiệp Trong Thời Đại 4.0

Thông qua cuốn sách It doesn’t have to be crazy at work – Quản lý doanh nghiệp trong thời đại 4.0, Jason FriedDavid Heinemeier Hansson đã bác bỏ rộng rãi quan niệm phổ biến rằng thời gian dài, sự hối hả tích cực và “bất cứ giá nào” là những nhân tố cần thiết để điều hành một doanh nghiệp thành công.

Với một chiến lược táo bạo và những phương pháp vận hành doanh nghiệp thông minh, ngắn gọn, dễ áp dụng, họ xây dựng một thông điệp mang tính biểu tượng về một nền văn hóa doanh nghiệp lý tưởng mà họ gọi là “Công ty bình tĩnh”.

FREE SHIP VỚI ĐƠN HÀNG >=500K Đã bán 1 sản phẩm

149.000