Quản Lý Thời Gian Hiệu Quả (Make time)

“Tôi thách bạn đọc cuốn sách này và không rút ra được những ý tưởng khiến bạn hạnh phúc và/ hoặc trở nên năng suất hơn trong việc hoàn thành những điều bạn muốn trong cuộc sống của mình.Quản lý thời gian hiệu quả” (Maketime) thực sự là một cuốn sách thông minh, hài hước chứa đựng những hiểu biết thực nghiệm thực tế”_Dan Health đồng tác giả các cuốn sách bán chạy như The Power Of Moment và Switch

FREE SHIP VỚI ĐƠN HÀNG >=500K Đã bán 3 sản phẩm

139.000