Sổ Tay Thực Hành Chánh Kiên

Sổ Tay Thực Hành Chánh Kiến đồng hành cùng bạn trên hành trình Học – Hiểu – Hành Chánh Kiến. Bạn dùng sổ để ghi chú lại những kiến thức, cần chuẩn bị cho những bài tập thảo luận. Và hơn thế nữa, mỗi một bước tiến bộ, mỗi một bước chuyển hóa của bạn thật uổng phí nếu không được lưu lại trên trang giấy. Sổ tay xuất hiện để để giúp bạn thực hiệ

FREE SHIP VỚI ĐƠN HÀNG >=500K Đã bán 45 sản phẩm

250.000