Suối Nguồn Tâm Linh – Cuốn

Đọc “Suối nguồn tâm linh”, bạn còn được Chah chia sẻ những hướng dẫn và kinh nghiệm tuyệt vời về thiền nếu bạn thật sự muốn thực hành thiền để góp phần chuyển hóa tâm của bạn. Nhưng, ngay cả tập thiền, bạn cũng đừng đặt ra mục đích, vì còn mục đích là còn ham muốn. Hãy thiền chỉ để mà thiền.

Bước vào cuộc sống là từng ngày ta buông thả tâm và trí trôi theo dòng “nhân duyên, sinh khởi” để sau đó rước lấy sợ hãi, bám víu cái giả hư và quan niệm sai lầm về tự ngã. Ajahn Chah, bậc minh triết nổi tiếng Á Đông, đã nhấn mạnh “giáo pháp tự nó phát khởi phù hợp với nhu cầu tức thời, nó phải sống trong hiện tại mới thực sự là chánh pháp”.

~ Lan tỏa những hạt giống tử tế – mỗi cuốn sách bạn mua từ BKE không chỉ là một đơn hàng thông thường mà là sự đóng góp cho các Dự Án Cộng Đồng Sống Tử Tế để nhân rộng sự tử tế đi muôn phương ~
. HOTLINE: 0906.777.111 – PHÍM 3
FREE SHIP VỚI ĐƠN HÀNG >=500K Đã bán 20 sản phẩm

155.000