Tâm Tĩnh Lặng

Tác giả: Ajahn Cha

Tâm Tĩnh Lặng phản ánh lối tu hành yên tĩnh, sâu sắc, và an vui của các tăng sĩ trong rừng ở Thái Lan. Hãy thận trọng lắng nghe Achaan Chah bởi ông giảng dạy cách tu tập, không phải lý thuyết suông.

FREE SHIP VỚI ĐƠN HÀNG >=500K Đã bán 54 sản phẩm

105.000