The Kaizen Way – Kaizen Tinh Thần Của Người Nhật

THE KAIZEN WAY -Kaizen tinh thần của người Nhật

Tác giả: Dr. James R. Doty

Kaizen được coi là linh hồn của rất nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đặc biệt Toyota sau sự tàn phá thế chiến thứ II.

Quyển sách sẽ chia sẻ cho bạn thấy cách kiểm soát sức mạnh của triết lý Kaizen: sử dụng từng bước nhỏ để đạt được những mục tiêu lớn.

Kaizen là một triết lý cổ với tinh thần liên quan mật thiết với những lời dạy đầy sức mạnh trong Đạo Đức Kinh của Lão Tử: “Thiên lý hành trình thủy vu túc hạ”

FREE SHIP VỚI ĐƠN HÀNG >=500K Đã bán 85 sản phẩm

85.000