Tranh 3 Gốc Rễ: Trí Tuệ – Đạo Đức – Nghị Lực (Khung Gỗ)

Tranh 3 gốc được phân chia thành 2 phần: Gốc rễ và thân cây, cành nhánh thể hiện nhân cách của một con người cần hướng đến phát triển toàn diện. Trong đó, gốc rễ là yếu tố căn bản tạo nên một thân cây vững chắc rồi cành cây, lá cây sum suê, nhiều quả ngọt. Cành lá, quả ngọt tượng trưng cho những đức tính, phẩm hạnh tốt đẹp của con người được nuôi dưỡng từ gốc rễ.
FREE SHIP VỚI ĐƠN HÀNG >=500K Đã bán 267 sản phẩm

450.000