Từ Tốt Đến Vĩ Đại (Tái bản 2021) – Cuốn

“Quyển sách này được nghiên cứu tỉ mỉ và viết rất hay. Nó đã bác bỏ những điều hiện nay đang được thổi phồng trong ngành quản trị – từ phong trào về những Tổng giám đốc siêu nhân đến phong trào IT, đến nỗi ám ảnh sáp nhập và mua lại công ty. Quyển sách này không thể giúp sự tầm thường đi lên hiệu quả. Nhưng nó giúp được hiệu quả đi lên xuất sắc.” – Peter Drucker

FREE SHIP VỚI ĐƠN HÀNG >=500K Đã bán 12 sản phẩm

130.000