• Chúng ta đã quen với hình ảnh ngày Tết người người nhà nhà đoàn viên bên nhau với những hộp quà bánh trái xin xò, tươi tắn. 
 • Nhưng sẽ ý nghĩa và gắn kết hơn nếu chúng ta biến những món quà kèm theo những cuộc hàn thuyên bên món quà tri thức. Để gia đình, bạn bè ngày Tết ngồi lại bên nhau cùng trau dồi những bài học hay, nghiền ngẫm nguồn tri thức tinh hoa. 
 • Ngày Tết sẽ không còn tẻ nhạt và vô nghĩa với những cuộc dạo chơi vô bổ nữa. Mọi hoạt động đều lồng ghép hoạt động giáo dục, gia đình quay quần bên tam bảo.

Duy nhất trong dịp cuối năm
Quà Tết kẹp giáo dục! Tại sao không???

Upload Image...

LÌ XÌ 5 TÚI QUÀ

Túi Quà 1

225.000

200.000

Đặt Mua!

1. Gieo hạt cùng vĩ nhân (Bộ 2 – 10 tập)

2. Bộ Bookmark Câu nói truyền cảm hứng đọc sách

3. Túi quà Tết Xanh Ngọc

4. Tranh 3 gốc khổ A5 mặt sau là câu chúc Tết 3 gốc

Túi Quà 2

605.000

450.000

Đặt Mua!

1. Gieo hạt cùng vĩ nhân (Bộ 1 – 14 tập)

2. Gieo hạt cùng vĩ nhân (Bộ 2 – 10 tập)

3. Bộ thẻ nhân quả

4. Bộ Bookmark Câu nói truyền cảm hứng đọc sách

5. Túi quà Tết Xanh Ngọc

6. Tranh 3 gốc khổ A5 mặt sau là câu chúc Tết 3 gốc

Túi Quà 3

1.305.000

900.000

Đặt Mua!

1. Gieo hạt cùng vĩ nhân (Bộ 1 – 14 tập)

2. Gieo hạt cùng vĩ nhân (Bộ 2 – 10 tập)

3. Bộ thẻ nhân quả

4. Bộ Bookmark Câu nói truyền cảm hứng đọc sách

5. Túi quà Tết Xanh Ngọc

6. Tranh 3 gốc khổ A5 mặt sau là câu chúc Tết 3 gốc

7. Khóa học Đánh thức ý nghĩa cuộc đời Online (Tổ chức cùng xem clip đầu năm cho gia đình, người thân)

Túi Quà 4

1.805.000

1.300.000

Đặt Mua!

1. Gieo hạt cùng vĩ nhân (Bộ 1 – 14 tập)

2. Gieo hạt cùng vĩ nhân (Bộ 2 – 10 tập)

3. Bộ thẻ nhân quả

4. Bộ Bookmark Câu nói truyền cảm hứng đọc sách

5. Túi quà Tết Xanh Ngọc

6. Tranh 3 gốc khổ A5 mặt sau là câu chúc Tết 3 gốc

7. Khóa học Đánh thức ý nghĩa cuộc đời Online (Tổ chức cùng xem clip đầu năm cho gia đình, người thân)

8. Loa Pháp Thoại (Loa Pháp Thoại (1210 Bài Hàm Dưỡng Tâm Hồn)

Túi Quà 5

4.260.000

3.000.000

Đặt Mua!
 • 1. Gieo hạt cùng vĩ nhân (Bộ 1 – 14 tập)

  2. Gieo hạt cùng vĩ nhân (Bộ 2 – 10 tập)

  3. Bộ thẻ nhân quả

  4. Bộ Bookmark Câu nói truyền cảm hứng đọc sách

  5. Túi quà Tết Xanh Ngọc

  6. Tranh 3 gốc khổ A5 mặt sau là câu chúc Tết 3 gốc

  7. Khóa học Đánh thức ý nghĩa cuộc đời Online (Tổ chức cùng xem clip đầu năm cho gia đình, người thân)

  8. Khóa học Đánh Thức Ý Nghĩa Cuộc Đời Offline/ Chánh Kiến Xanh Ngọc

  9. Loa Pháp Thoại (Loa Pháp Thoại (1210 Bài Hàm Dưỡng Tâm Hồn)

  10. USB 120 Cuốn Sách Nói

  11. USB 101 Tập Phim Nhất Hưu Hòa Thượng

  12. Bộ thẻ chánh kiến đồng hành sau khóa học “Đánh thức ý nghĩa cuộc đời” (Chánh kiến)

LÌ XÌ 5 TÚI QUÀ

Follow us on Instagram

Instagram has returned invalid data.

Latest News