Để hiểu hơn về hành trình đọc cuốn sách đời mình, bạn có thể tham khảo cách ứng dụng của các vị thiền sư, thánh nhân, các vị thầy Minh Triết thông qua những cuốn sách tinh hoa, sách đạo lý hoặc tham gia khoá học "Đánh  thức ý nghĩa cuộc đời" tại BKE để tìm cho mình tấm bản đồ phù hợp, tự thắp sáng cuộc đời mình nhé!