Sách Tinh Hoa Là Gì

Trần Đăng Chính Tân
Th 6 03/12/2021

❓ Thế Nào Là Sách Tinh Hoa? 📖

Quan trọng nhất trong việc nạp thêm thông tin, kiến thức chính là tủ sách tinh hoa.

Sách tinh hoa cũng chính là thức ăn của tâm, là thức ăn của 3 Gốc.

Bạn chính là những gì bạn ăn, những gì bạn lựa chọn nạp vào thân thể, vào tâm trí.

🧐 Vậy thế nào là Sách tinh hoa?

“Tinh hoa” ý chỉ phần tinh tế, tốt đẹp, quan trọng nhất.

Sách tinh hoa là sách được chắt lọc từ những giá trị tinh túy của nhân loại, hàm chứa lượng tri thức lớn, là đỉnh cao trên tất cả mọi lĩnh vực và trường tồn với thời gian.

Sách tinh hoa phải do những “người tinh hoa” viết ra.

Sách tinh hoa được viết bới những người tinh hoa như các bận thánh nhân, vĩ nhân, anh hùng,...

Vậy “Người tinh hoa” là ai? 

Họ chính là những bậc vĩ nhân, những anh hùng dân tộc.

Cho nên hãy tìm đọc sách về cuộc đời của các vĩ nhân, anh hùng, nhà thám hiểm...và đọc cả những tác phẩm họ viết. Để những tư tưởng lớn, những triết lý sống cao đẹp, những nghị lực phi thường từ những con người này ngấm vào trong bạn, dần dần biến chuyển con người bạn.

✍️ Kiến thức nhân loại là vô tận, ngoài tấm gương của các vĩ nhân, anh hùng thì bước đầu ta nên chọn đọc những loại sách thế nào?

🌿 12 đầu mục sách dưới đây là những lĩnh vực bạn cần tìm hiểu một cách sâu sắc. Mỗi một đầu mục này bạn chọn mua 10 quyển tinh hoa, sau đó đọc đi đọc lại. Áp dụng tiến trình Quan sát - Phân tích - Đúc kết, đọc thật kỹ, ngấm thật sâu để thực sự có những thay đổi rõ rệt trong tư duy, tâm thức; đồng thời vận dụng được những kiến thức kỹ năng này vào thực tế đời sống của mình.

Khi bạn chọn đọc sách tinh hoa, trong đầu toàn sách tinh hoa, không sớm thì muộn cũng sẽ sinh ra những suy nghĩ tinh hoa, cùng góp phần cho sự phát triển của cả nhân loại.

Bkeshop - nơi ươm mầm giá trị sống, nơi đồng hành cùng quý độc giả trên hành trình chọn lọc sách tinh hoa và chuyển hoá chính mình từ những hạt giống tri thức trong từng trang sách.

Viết bình luận của bạn